Thông tin
 
Thống kê
 79 Hôm nay
 245 Tuần
 1.960 Tháng
 6.482 Năm
 6.482 Tất cả
2 Online
 
Video
 

LỄ TẾ THÁNH SƯ NGHỀ ĐÚC ĐỒNG

 Ngày 3 -6 Nhâm Thìn toàn thể Bà con nhân dân làng Chè đúc xã Thiệu Trung tổ chức lễ tế

Thánh tổ nghề đúc đồng Khổng Minh Không nhân ngày giổ Ngài

 Một số hình ảnh buổi tế lể