Thông tin
 
Thống kê
 81 Hôm nay
 247 Tuần
 1.962 Tháng
 6.484 Năm
 6.484 Tất cả
4 Online
 
Video
 

LỄ TẾ THÁNH SƯ NGHỀ ĐÚC ĐỒNG 2

Hôm nay 13 - 9 năm nhâm thìn bà con làng Chè đúc lại tập trung tại đình làng nơi thờ Thánh sư nghề đúc đồng

Khổng Minh Không , nhân dịp sinh nhật Ngài 14 - 9  âm lịch , để làm lể tế

 Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tế ;